Reference 2014

           
Chrudim - ul. Slovenská, vodovod a kanalizace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 13 062 000,- Kč, termín realizace: 03 - 07/2014

BD Praha - Trojská - připojení na kanalizaci a vodovod
Objednatel: MANALISTEN s.r.o., Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4, kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Jarolímek, tel.: +420 724 176 967
Investiční náklady: 266 000,- Kč, termín realizace: 02 - 04/2014

Kanalizace a ČOV Kouty a Veřejný vodovod Kouty
Objednatel: Obec Kouty, Kouty 74, 290 01 Poděbrady, kontaktní osoba: Ing. Helena Rybářová, tel.: +420 325 652 049
Investiční náklady: 33 532 000,- Kč, termín realizace: 04/2014 - 09/2015

Obnova vodovodu v ul. Lázeňská - směrem od ul. Moravské v Ústí nad Orlicí
Objednatel: TEPVOS spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, kontaktní osoba: Bohumil Machačný, tel.: +420 465 519 854
Investiční náklady: 1 057 000,- Kč, termín realizace: 03 - 06/2014

Oprava vodovodu a kanalizace v ul. V Ráji, Pardubice
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 8 402 000,- Kč, termín realizace: 04 - 07/2014

Prachovice - Skoranov - vodovod
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 2 951 000,- Kč, termín realizace: 08 - 10/2014

Prachovice - Míčov - vodovod
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 790 000,- Kč, termín realizace: 08 - 10/2014

Předhradí - vodovodní přivaděč
Objednatel: JCZ s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Martin Černý, tel.: +420 566 615 654
Investiční náklady: 2 759 000,- Kč, termín realizace: 09 - 10/2014

Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto
Objednatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 V. Mýto, kontaktní osoba: Ing. František Zima, tel.: +420 465 424 678
Investiční náklady: 13 941 000,- Kč, termín realizace: 06/2014 - 11/2015

Rekonstrukce stávajícího otevřeného pískového filtru č. 2 na úpravně vody Mokošín
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 1 390 000,- Kč, termín realizace: 05 - 09/2014

Oprava živičné komunikace ul. Na Písku a ul. Mlýnská v obci Chornice
Objednatel: Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, kontaktní osoba: Jiří Smékal, tel.: +420 608 327 807
Investiční náklady: 1 354 000,- Kč, termín realizace: 07 - 10/2014

Odkanalizování obce Chornice - kanalizační přípojky a prodloužení stoky
Objednatel: Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, kontaktní osoba: Jiří Smékal, tel.: +420 608 327 807
Investiční náklady: 469 000,- Kč, termín realizace: 07/2014

Dokončení odkanalizování obce Chleby a Draho
Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: +420 325 513 243
Investiční náklady: 19 097 000,- Kč, termín realizace: 09/2014 - 09/2015

Hlinsko - Čertovina - vodovod
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 5 179 000,- Kč, termín realizace: 07 - 09/2014

Podlažice vrt V8
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 1 152 000,- Kč, termín realizace: 09 - 10/2014

Skládka S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Lodín, IV. etapa - dostavba sektorů 10 a 11
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 7 113 000,- Kč, termín realizace: 09/2014 - 11/2015

Skládka S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Lodín, rozšíření skládky, V. etapa - HTÚ pro sektory 12, 13 a 14
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 3 925 000,- Kč, termín realizace: 09/2014 - 07/2015

Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice - Technická a dopravní infrastruktura - II. etapa
Objednatel: UNIMEX GROUP, UIF, a.s., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 33 985 000,- Kč, termín realizace: 11/2014 - 06/2016

OBI Česká Lípa, zajištění svahu u opěrné stěny a stavební opravy
Objednatel: UNIMEX GROUP, UIF, a.s., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 818 000,- Kč, termín realizace: 10/2014 - 05/2015

Rekonstrukce úpravny vody Monaco - stavební část
Objednatel: KUNST spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., tel.: +420 581 699 999
Investiční náklady: 20 767 000,- Kč, termín realizace: 11/2014 - 03/2016

Kouty - změna trasy vodovodu a prodloužení kanalizace
Objednatel: Obec Kouty, Kouty 50, 290 01 Poděbrady, kontaktní osoba: Milan Novák, tel.: +420 325 652 049
Investiční náklady: 520 000,- Kč, termín realizace: 11/2014 - 07/2015

Obnova rybníka Martin
Objednatel: Město Heřmanův Městec, Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, kontaktní osoba: Josef Kozel, tel.: +420 469 660 340
Investiční náklady: 4 147 000,- Kč, termín realizace: 11/2014 - 04/2015

Kouty - vodovodní přípojky
Objednatel: Obec Kouty, Kouty 50, 290 01 Poděbrady, kontaktní osoba: Milan Novák, tel.: +420 325 652 049
Investiční náklady: 2 425 000,- Kč, termín realizace: 11/2014 - 08/2015

II/332 Zbožíčko - obnova povrchu vozovky při pokládce inženýrských sítí
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 2 985 000,- Kč, termín realizace: 12/2014 - 05/2015