Reference 2011

           
Přeložka horkovodu ul. Jihlavská, Praha 4 - Michle
Investor: Centrum Kačerov s.r.o., Na Bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Kontaktní osoba: Ivan Zbíral, tel.: +420 603 849 907
Investiční náklady: 6 183 000,- Kč, Termín realizace: 05/2011 - 10/2012

Přeložka horkovodu, vodovodu a kanalizace, Praha 4 - Krč
Investor: Budějovická s.r.o., Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4, Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šritr, tel.: +420 606 264 632
Investiční náklady: 12 522 000,- Kč, Termín realizace: 06/2012 - 11/2013

Splašková kanalizace Libchavy
Investor: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, Kontaktní osoba: Milan Daníček, tel.: +420 606 604 833
Investiční náklady: 8 294 000,- Kč, Termín realizace: 08/2011 - 05/2012

Rekonstrukce hlavní polní cesty HC 1 v k.ú. Rohozná
Investor: Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, Kontaktní osoba: Ing. Iva Bosáková, tel.: +420 469 366 170
Investiční náklady: 2 499 000,- Kč, Termín realizace: 07 - 10/2011

Terénní úpravy - navýšení nivelety a rekultivace pozemků, Pardubice
Investor: UG Land a.s., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 19 112 000,- Kč, Termín realizace: 05/2011 - 05/2013

Stavební úpravy stávajícího 3. NP - Chirurgie, Poliklinika Sokolovská Praha
Investor: Sokolovská 304 a.s., Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šritr, tel.: +420 606 264 632
Investiční náklady: 8 700 000,- Kč, Termín realizace: 08 - 11/2011

Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky-Uhříněves-Křeslice
Investor: INGBAU CZ s.r.o., S.K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Petr Sýkora, tel.: +420 602 591 554
Investiční náklady: 5 883 000,- Kč, Termín realizace: 11/2011 - 06/2013

Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice
Investor: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: +420 325 513 243
Investiční náklady: 23 326 000,- Kč, Termín realizace: 09/2011 - 11/2012

Vyhrazené parkovací stání pro firmu TENIX s.r.o.
Investor: TENIX s.r.o., U Divadla 784, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Vladimír Pitter, tel.: +420 603 507 624
Investiční náklady: 464 000,- Kč, Termín realizace: 05 - 12/2011

Kanalizace Podůlšany
Investor: Agrostav Pardubice a.s., Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Pavel Formánek, tel.: +420 466 736 111
Investiční náklady: 708 000,- Kč, Termín realizace: 07 - 09/2011

Výrobní areál EUROBETON MABA Chvaletice - areálový rozvod vodovodu a kanalizace
Investor: EUROBETON MABA s.r.o., Krakovany 148, 281 27 Krakovany, Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, tel.: +420 466 985
Investiční náklady: 1 510 000,- Kč, Termín realizace: 06 - 08/2011

Obnova vodovodu Přelouč, ul. Nerudova
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Dyntar, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 3 494 000,- Kč, Termín realizace: 07/2011 - 05/2012

Skládka Úholičky - Rekultivace - plocha 4
Investor: PIIS s.r.o., Husova 168, 530 03 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 466 260 166
Investiční náklady: 13 921 000,- Kč, Termín realizace: 08 - 11/2011

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektory č. 4.1 a 4.2
Investor: PIIS s.r.o., Husova 168, 530 03 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 466 260 166
Investiční náklady: 32 413 000,- Kč, Termín realizace: 06 - 11/2011

Sběrný dvůr Horní Jelení
Investor: Město Horní Jelení, Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení, Kontaktní osoba: Petr Tupec, tel.: +420 466 673 120
Investiční náklady: 3 996 000,- Kč, Termín realizace: 06 - 10/2011

Chrast - ul. 9. května, vodovod a kanalizace
Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, Kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 2 287 000,- Kč, Termín realizace: 09 - 10/2011

ČS Svídnice - měření surové vody
Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, Kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 341 000,- Kč, Termín realizace: 09 - 10/2011

Chrudim - ul. Revoluční a Rooseveltova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, Kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 7 184 000,- Kč, Termín realizace: 09 - 12/2011

Oprava parkoviště OC Travel Free v Mikulově
Investor: UNIMEX GROUP a.s., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 1 122 000,- Kč, Termín realizace: 09 - 10/2011

Multifunkční hala dostihové závodiště Pardubice - tlaková splašková kanalizace
Investor: KVIS Pardubice a.s., Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Pavel Jeništa, tel.: +420 466 822 640
Investiční náklady: 3 032 000,- Kč, Termín realizace: 10/2011 - 02/2012